Gedeputeerde Vlaams-Brabant

posticon Veilig spelen voor kinderen met een beperking

Posted on wo, 07/04/2018 - 00:00 by Monique Swinnen

Opening inclusiespeeltuin in Glabbeek

De speeltuin in de sporthal van Glabbeek is aangepast tot een inclusiespeeltuin. Kinderen met een beperking kunnen er dankzij de aangepaste speeltuigen en de vernieuwde ondergrond naar hartelust spelen. ​

De speeltuin aan de sporthal van Glabbeek was dringend aan renovatie toe. Om het domein en de toestellen toegankelijker te maken voor rolstoelgebruikers, werd de speeltuin aangepast tot een inclusiespeeltuin. De ondergrond en valdemping werden verbeterd. Verouderde speeltoestellen maakten plaats voor nieuwe toestellen die toegankelijk zijn voor kinderen met een handicap, zoals een vogelnestschommel en draai-element voor rolstoelen. Kinderen die in de sporthal aan G-sportkampen en G–loopwedstrijden deelnemen, kunnen dankzij deze verbeteringen nu ook terecht in de aanpalende speeltuin.

De sporthalsite wordt binnenkort verder uitgebreid met een fietsenstalling waar o.a. fietsers die de nabij gelegen toeristische routes volgen gebruik van kunnen maken. Dankzij een oplaadpunt voor elektrische fietsen, luchtpompen en een reparatiekit voor kleine fietsherstellingen zal hiermee een volwaardige fietsaccommodatie worden voorzien.

Dit project vergroot de recreatiemogelijkheden in de buurt en zorgt bovendien voor veilige speelmogelijkheden voor alle kinderen en jongeren. Het past hiermee perfect binnen ‘leefbare dorpen’, één van de hoofdpijlers van ons plattelandsbeleid in het Hageland.

Het initiatief werd als plattelandsproject door de gemeente Glabbeek ingediend bij het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER in het Hageland en ontving hiervoor 47.586 euro subsidies.

Tags: 

posticon Zemst heeft hemelwaterplan

Posted on do, 06/28/2018 - 00:00 by Monique Swinnen

De gemeente Zemst heeft het tweede afgewerkte hemelwaterplan van de provincie Vlaams-Brabant. Hiervoor krijgt ze van de provincie een financiële steun van 25.704 euro.

Vlaams-Brabant kreeg de laatste jaren af te rekenen met ernstige wateroverlast. De provincie hecht veel belang aan de bestrijding van wateroverlast en overstromingen.

Hemelwaterplan voor strijd tegen wateroverlast

‘De aanleg van overstromingsgebieden en bufferbekkens is hierbij niet voldoende’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen. ‘Er zijn meer maatregelen nodig. Zo moedigen we gemeenten aan om via de opmaak van een hemelwaterplan een integrale visie uit te werken om het water maximaal ter plaatse te houden en niet versneld af te voeren’.
Bij de opmaak van het hemelwaterplan onderzoekt de gemeente hoe het water, afkomstig van bestaande en geplande wegen, woningen en (on)verharde oppervlakten, kan ter plaatse gehouden worden, infiltreren en vertraagd afgevoerd worden.

Tags: 

posticon 20ste editie van Hagherock

Posted on wo, 06/27/2018 - 00:00 by Monique Swinnen

Hagherock, een muziekfestival voor personen met een verstandelijke beperking, was dit jaar aan zijn 20ste editie toe. Naar aanleiding van dit jubileum kon er dankzij de steun van Leader Hageland+ een heus festivaldorp 'Hagherock-dorp' worden geïnstalleerd.

 

posticon Resultaten onderzoek toeristische regio's

Posted on ma, 06/25/2018 - 16:54 by Monique Swinnen

Uit een nieuw onderzoek bij vakantiegangers in de 16 Vlaamse groene regio’s blijkt dat de regio’s in Vlaams-Brabant zich sterk onderscheiden. Niet alleen wandelen en fietsen, maar ook de bier- en wijnbeleving zijn de belangrijkste reden om te kiezen voor een vakantie in het Hageland. In de Groene Gordel zijn vooral de wandelmogelijkheden doorslaggevend om te kiezen voor een vakantie in één van de gastenkamers.

Deze bevindingen maken deel uit van een nieuw onderzoek gevoerd bij Belgische en Nederlandse vakantiegangers. Zij verbleven in hotels, gastenkamers, vakantiewoningen, campings en vakantieparken in één van de 16 Vlaamse regio’s, dat is Vlaanderen zonder de Kust en de kunststeden.

Van de 2,3 miljoen Belgische en Nederlandse vakantiegangers in Vlaamse regio’s kiest 2% voor het Hageland en 7% voor de Groene Gordel. In het Hageland trekken de hotels en gastenkamers de meeste vakantiegangers. In de Groene Gordel realiseren de hotels veel overnachtingen voor zakenreizigers en richten de gastenkamers zich meer op de vakantiegangers die de regio willen verkennen.
 

Tags: 

posticon 50ste herdenkingsplechtigheid voor oorlogsslachtoffers.

Posted on vr, 06/22/2018 - 00:00 by Monique Swinnen

Al voor het 50ste jaar op rij bracht het Koninklijk Verbond van Veteranen van Z.M. Koning Leopold III, afdeling Hageland, hulde aan de bemanning van het vliegtuig dat de Duitsers op 22 juni 1943 neerhaalden boven Langdorp. De acht helden (vijf Engelsen, een Deen, een Australiër en een Nieuw-Zeelander) worden elk jaar op de derde zaterdag van juni geëerd met een indrukwekkende ceremonie.

Tags: 

posticon Klaprozen toveren Panquinkazerne in Tervuren om tot vredessite

Posted on do, 06/21/2018 - 13:37 by Monique Swinnen

Van 20 juni tot 11 november wordt de Panquinkazerne in Tervuren omgetoverd tot een vredessite.
De klaprozeninstallatie ‘Maaiveld’ herdenkt er het einde van de Eerste Wereldoorlog.

De Eerste Wereldoorlog joeg een schokgolf door de wereld. Nog nooit had een oorlog de hele wereld in de ban en was de omvang zo groot. Na de gruwel werden de wonden gelikt en kwam er hoop.

In Tervuren herdenkt het kunstwerk ‘Maaiveld’ het einde van deze Groote Oorlog.
De indrukwekkende en ingetogen installatie op het hoefijzerplein van de Panquinkazerne maakt de bezoeker stil. Het plein werd omgevormd tot een graanveld, bezaaid met klaprozen als symbool voor het leed en de hoop. In het midden is er een 100 meter lange loopgraaf van gestapelde boomstammen waar men kan doorwandelen en aan het einde heeft men een unieke kijk op de ruïne van het voormalige hertogelijk paleis en de vijvers in het park.

Landschapsarchitecten Sven Vangodtsenhoven en Hans Tuerlinckx van Art-Ex ontwierpen deze unieke landart-installatie.

Het herdenkingsmonument, dat al op de Panquinsite staat, wordt opnieuw in de aandacht geplaatst. Het nieuwe pleintje aan het herdenkingsmonument, dat in zwarte kiezel wordt aangelegd, contrasteert sterk met de rode loopgraaf balken waar de bezoekers door wandelen.

De bezoekers zullen ook de mogelijkheid krijgen om hun boodschap van vrede en hoop neer te schrijven en te posten in een aantal holtes die in de loopgraaf worden ingewerkt. ‘Zo staat ‘Maaiveld’ niet enkel symbool voor de herdenking van de Groote Oorlog, maar ook voor hoop en vrede. Want ook vandaag is oorlog jammer genoeg nog bittere realiteit voor heel wat mensen.  

Bezoekers kunnen de site van 20 juni tot 11 november 2018 dagelijks gratis ontdekken.

Tags: 

posticon Iedereen op de fiets

Posted on di, 06/19/2018 - 10:03 by Monique Swinnen

Verhuur van aangepaste fietsen voor mensen met een beperking

Vanaf juni kunnen mensen met een beperking Vlaams-Brabant ontdekken per fiets dankzij de verhuur van aangepaste fietsen. 

We willen de verhuur van aangepaste fietsen voor mensen met een beperking stimuleren zodat ze ook kunnen genieten van onze mooie provincie. Daarom lanceren we het project ‘Iedereen op de fiets.

posticon Kerk loopt vol voor provinciale strijd tegen wateroverlast

Posted on di, 06/19/2018 - 09:45 by Monique Swinnen

Op donderdag 7 juni organiseerde we een infoavond over het provinciaal waterbeleid en de maatregelen die de provincie neemt tegen wateroverlast, en over wat inwoners zelf kunnen doen om schade bij overstromingen te vermijden.

Dit infomoment kwam zeker niet ongelegen, want een week ervoor nog- op vrijdag 1 juni - kreeg Rillaar na een wolkbreuk te maken met ernstige wateroverlast. Maar ook voordien al kampte Rillaar meermaals met modder- en wateroverlast.

De 250 aanwezigen werden in de kerk te woord gestaan omdat de zaal te klein was.

Eerst schetste ik hoe de provincie haar ruim 67 kilometer waterlopen op Aarschots grondgebied dagelijks beheert en onderhoudt, en onderstreepte hierbij het belang van het vrijhouden van de vijfmeterstrook, zodat de beken toegankelijk zijn voor de aannemers die de opdracht uitvoeren.

Ook lichtte ik hierbij toe wanneer herstellingswerken aan de waterlopen noodzakelijk zijn. Zo verrichte de provincie de laatste twee jaar op acht locaties herstellingswerken aan de Grote Motte en de Wielantsvliet.

Ook ging er aandacht naar hoe de provinciale erosiecoördinator Aarschot ondersteunt om werk te maken van erosiebestrijdingsmaatregelen. Zo zal in de nabije toekomst de watertoevoer naar de wachtbekkens aan de Marktweg geoptimaliseerd worden. Twee houthakseldammen en grasstroken worden aangelegd, zodat bij hevige regenval meer afstromend water kan gebufferd worden ter hoogte van Biezenhuiskens en de Molenstraat. Via ondersteuning bij de uitwerking van erosiebestrijdingsmaatregelen en de subsidiëring ervan, wil de provincie water en modder zoveel mogelijk op de velden houden.

Daarnaast voorziet de provincie gecontroleerde overstromingsgebieden om aanzienlijke hoeveelheden water te bufferen bij hoogwater: zo werden eerder al buffergebieden ingericht langs de Ossebeek en de Wolfseikloop, en komen er binnenkort nieuwe buffergebieden bij langs de Tieltse Motte in Tielt-Winge en ter hoogte van de autostrade, om er de plaatselijke problemen op te lossen.

Bovendien subsidieert de provincie stad Aarschot aan zes euro per hectare voor de opmaak van een gemeentelijk hemelwaterplan. Hierbij laat de stad - in eerste instantie voor focusgebieden Gelrode en Rillaar - onderzoeken hoe het hemelwater optimaal op te vangen, te bufferen, te laten infiltreren of vertraagd af te voeren. 

En tenslotte wil de provincie ook helpen waar andere maatregelen niet efficiënt blijken om wateroverlast te voorkomen. Eigenaars of huurders kunnen tot 7.500€ (75% van de werkelijke kost) subsidie ontvangen (10.000€ voor gebouwen in collectief gebruik zoals rusthuizen, scholen, …) om hun gebouw te beschermen tegen waterschade bij overstromingen. Dit kan via het plaatsten van waterdichte schotten, opmetselen van verluchtingsgaten, plaatsen van terugslagkleppen… Het voorbereidend studiewerk en advies voert de provincie gratis uit in Aarschot.

In september volgt een infomoment met aannemers die gespecialiseerd zijn in deze werken

De presentatie van de avond en het reglement zijn online terug te vinden via http://www.vlaamsbrabant.be/waterpreventie

Tags: 

posticon Nieuwe plannen voor stationsomgeving Haacht op 20/6

Posted on ma, 06/18/2018 - 16:30 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant, Brouwerij Haacht en NMBS werken aan de vernieuwing van de stationsomgeving in Haacht.

Met deze plannen willen de partners de stationsomgeving van Haacht uitbouwen als regionaal herkomststation. In een eerste fase zetten ze in op een aangename en veilige stationsomgeving.
Het dossier van de omgevingsvergunning omvat de herinrichting van een deel van het stationsplein tussen de N21 en het stationsgebouw om het reizigerscomfort te verhogen.

 

posticon EXPO "De Groote Oorlog van Eugeen Van Mieghem"

Posted on ma, 06/18/2018 - 14:34 by Monique Swinnen

Opening van de expo "De Groote Oorlog van Eugeen Van Mieghem" van zaterdag 16 juni tot en met donderdag 30 augustus in het Stedelijk Museum Aarschot. Tentoonstelling van oorlogskunstenaar Eugeen Van Mieghem. 69 kunstwerken uit privécollecties en het Eugeen Van Mieghem Museum, zijn samengebracht en aan het publiek getoond voor de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Pagina's