Gedeputeerde Vlaams-Brabant

posticon Fruitbeeldig familieparcours

Posted on vr, 06/01/2018 - 08:38 by Monique Swinnen

‘Fruitbeeldig familieparcours’ laat gezinnen het Hageland ontdekken

Toerisme Vlaams-Brabant lanceert het ‘Fruitbeeldig familieparcours’. Dit parcours omvat een fietsroute langs 4 interactieve en kunst-educatieve installaties met een doe-boekje voor gezinnen.

11 Fruitbeeldige kunstwerken in het Hageland

In het kader van het Platteland Plus project ‘Bloesemkunst in het Hageland’ plaatste Toerisme Vlaams-Brabant in samenwerking met de 11 Hagelandse bloesemgemeenten, Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Tielt-Winge, Tienen, Zoutleeuw, recent 11 nieuwe, permanente fruitbeeldige kunstwerken geïnspireerd op de fruitstreek.


Fruitbeeldig familieparcours laat gezinnen Hageland verkennen

In samenwerking met het conceptbureau AppelSIEN&ANNAnas werkte Toerisme Vlaams-Brabant een aanbod uit voor families. De reeds bestaande familieroute van 32 km, of twee kleinere lussen van 17,5 km en 20 km, staat vanaf vandaag garant voor dubbel plezier.

Families die de route aandoen, ontdekken niet alleen de fruitbeeldige kunstwerken, ‘Shelter’ van Luk Wets in Kortenaken, ‘Kroonzitje & Pretpeer’ van Yves Willems in Geetbets en ‘Het Klokhuis’ van David Hoppenbrouwers in Zoutleeuw, maar ook de 4 interactieve en kunst-educatieve installaties die onderweg voor beleving zorgen.
Zo kan men onder meer in Geetbets zijn eigen kader op het landschap bepalen met het weefgetouw, in Kortenaken kan men bijleren over perspectief met de ‘Roze loper’, in Zoutleeuw kan men in het Provinciedomein het Vinne zijn eigen Hageland geluksbrenger boetseren en aan de Sint-Odulphuskapel kan men zijn wens op een lintje vastmaken aan de kapel volgens een oude traditie. Bovendien zijn er tal van kindvriendelijke haltes onderweg, waaronder het Provinciedomein het Vinne en het Stationsplein in Drieslinter.

Beleef de fruitstreek met het doe-boekje

Voor de fietsroute werd ook een doe-boekje uitgewerkt, waarbij Fleur, de eikelmuis, als koesterbuur, families meeneemt op ontdekking door het Hageland.
Voor wie graag net zoals Fleur en haar vriendjes de installaties wil testen, bestaat er ook een doe-pakket, dat bij de deelnemende gemeenten, Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw, te koop wordt aangeboden voor de prijs van 6 euro. In de andere bloesemgemeenten kan men ook het doe-boekje gratis terugvinden bij de toeristische infokantoren of men kan het gratis downloaden op www.toerismevlaamsbrabant.be/fruitbeeldig

Het fruitbeeldig familieparcours, alsook alle fruitbeeldige kunstwerken en fietsroutes, zijn gedurende het hele jaar gratis te bezoeken.

Fruitbeeldig familieparcours is een absolute topper voor families die graag op een interactieve en speelse manier de fruitbeeldige kunstwerken in het Hageland willen ontdekken.

‘Fruitbeeldig Hageland’ werd mee mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus met subsidies van Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant.

Tags: 

posticon Langs Haachtse Velden

Posted on di, 05/29/2018 - 12:54 by Monique Swinnen

Het landbouwleerpad 'Langs Haachtse velden' stelt een nieuwe educatieve en interactieve fietsroute voor. Langsheen deze landbouwleerroute van ca. 30 km doorheen Haacht, werden 11 interactieve infoborden geplaatst die meer vertellen over de hedendaagse landbouw in Haacht.

De inhoud van de infoborden betreft de teelt van aardappelen, melkvee, rundvee, het houden van paarden, varkens, bier, witloof, appelen en peren en de teelt van granen.

Tags: 

posticon Fietsnetwerken verbinden Vlaams- en Waals-Brabant

Posted on di, 05/29/2018 - 12:11 by Monique Swinnen

Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde de nieuwe ‘fietskaart Vlaams-Brabant’. Een belangrijke vernieuwing zijn de 26  aansluitingen van Vlaams-Brabantse fietsroutes met het fietsnetwerk in Waals-Brabant.

De nieuwe ‘fietskaart Vlaams-Brabant’ kwam er naar aanleiding van een groot aantal trajectwijzigingen aan het fietsknooppuntennetwerk. Een belangrijke meerwaarde hierbij zijn de aansluitingen met Waals-Brabant.
 

Tags: 

posticon 10 jaar bouwen aan het Hageland

Posted on di, 05/29/2018 - 10:30 by Monique Swinnen

​Sinds 2007 wordt het LEADER-gebied Hageland+ ondersteund via Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling. Het resultaat is een waaier aan projecten die het Hageland versterken. Om dit in de verf te zetten heeft LEADER-werking Hageland+ een brochure samengesteld. In deze uitgave worden de infrastructuurprojecten voorgesteld die de afgelopen tien jaar steun ontvingen via het LEADER-programma. 

Het thema ‘Leefbare dorpen’ loopt als rode draad door het LEADER-programma. Kwaliteitsvolle lokalen zijn immers van groot belang voor de dynamiek in verenigingen en jeugdorganisaties. Iedere plattelandsgemeente verdient een multifunctioneel ontmoetingscentrum of jeugdlokaal om het verenigingsleven als spil van de gemeenschap te kunnen ondersteunen. De huidige LEADER-periode loopt nog tot 2020, er is dus nog ruimte voor nieuwe projecten. We hopen met deze brochure toekomstige promotoren te inspireren.

Het LEADER-programma in het Hageland wordt aangestuurd door de gemeenten Aarschot, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Zoutleeuw en de middenveldorganisaties ABVV Leuven, ACV Leuven, Boerenbond, CAW Oost-Brabant vzw, Het Balanske, IGO, KVLV - Groep Ons, Landelijke Gilden Vlaams-Brabant, Landelijke Thuiszorg, Natuurpunt Oost-Brabant & Velpe-Mene, OCMW Scherpenheuvel-Zichem, Ons Zorgnetwerk vzw, Panal vzw, Pasar vzw, Plattelandsklassen vzw, Plattelandstoerisme vzw, Provinciale vakgroep fruit (Boerenbond), Provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw, Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw, ROAR Hageland-Haspengouw (Okra Oost-Brabant), Streekproducten Vlaams-Brabant vzw, Toerisme Vlaams-Brabant, UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel, Vakgroep Akkerbouw-Suikerbieten en VOKA - KVK ARR Leuven

Tags: 

posticon Op de kar in Vlaams-Brabant

Posted on di, 05/29/2018 - 10:13 by Monique Swinnen

Vijf huifkartochten met Brabantse trekpaarden

De provincie Vlaams-Brabant heeft van 25 tot 27 mei op vijf locaties huifkartochten met Brabantse trekpaarden aangeboden. Met het evenement ‘Op de kar’ zette de provincie het Brabants trekpaard, onlangs erkend als Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed, op een leuke wijze in de kijker. ‘Op de kar’ vindt plaats in het kader van de Week van de Korte Keten. 

Op de kar met Brabantse trekpaarden

De 5 activiteiten waren:

 • Lokale producten proeven op de Vinnemarkt in Zoutleeuw
 • Rabarberkok-wedstrijd in Ternat
 • Bezoek aan de Papiermolen van Herisem in Alsemberg
 • Bezoek aan unieke karren en antieke meubels in De Botermolen van Keerbergen
 • Lekker Lokaal in Hof ten Dormaal en Porky Farm in Tildonk

Tags: 

posticon 250.000 euro per gemeenten die werk maken van kernversterking

Posted on ma, 05/28/2018 - 09:20 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant geeft 250.000 euro aan vernieuwende projecten van de gemeenten Dilbeek, Geetbets, Bekkevoort, Tielt-Winge, Zoutleeuw, Bertem, Bierbeek, Huldenberg, Rotselaar en Zemst om hun dorpskernen kwalitatiever te maken en hun ruimtegebruik te verbeteren.

In het huidige landschap van verspreide wijken, verkavelingen, woningen en de nog beschikbare bouwgronden is het geen eenvoudige opgave om de open ruimte en het landelijk karakter te bewaren. Nochtans kunnen aangename en herkenbare dorpskernen met dagelijkse voorzieningen, voldoende woningen, goede wandel- en fietspaden en het openbaar vervoer er voor zorgen dat het platteland terug écht landelijk, leefbaar en levendig wordt.

posticon Sponsoring WK wielrennen 2021

Posted on vr, 05/25/2018 - 00:00 by Monique Swinnen

De deputatie heeft principieel beslist om de organisatie van het WK wielrennen in 2021 naar Vlaanderen en meer in het bijzonder naar Vlaams-Brabant te halen. Het provinciebestuur is rechtstreeks partner in dit project met een rechtstreekse bijdarge van 800.000 euro aan het organisatiecomité. De UCI neemt in september een beslissing of Vlaanderen als locatie voor dit evenement weerhouden wordt.

Tags: 

posticon Werken overstromingsgebied.

Posted on do, 05/24/2018 - 10:10 by Monique Swinnen

Werken overstromingsgebied vallei van Birrebeek en Grote Heidebeek bijna klaar.

Om de wateroverlast in het stroomgebied van de Birrebeek en Grote Heidebeek in Kapelle-op-den-Bos en Meise te verminderen, laat de provincie Vlaams-Brabant in Nieuwenrode een gecontroleerd overstromingsgebied aanleggen.

Binnen het stroomgebied van de Birrebeek treedt geregeld wateroverlast op. Het natuurlijke overstromingsrisico wordt vergroot door de versnelde en toegenomen hoeveelheid afstromend water als gevolg van bebouwing. Samen met de relatief grote hellingsgraad in het meest stroomopwaartse deel van het bekken, zorgt dit voor grote volumes oppervlakte-afvoer en hoge piekdebieten. Met wateroverlast, onder meer in het centrum van Nieuwenrode, tot gevolg.
In Nieuwenrode zijn er vooral wateroverlastproblemen ter hoogte van de Schriekdreef, Kerkstraat, Meiselaan, Driestraat, Molenstraat en Vroonbaan. Ook verder stroomafwaarts komen overstromingen voor in de omgeving van de Molenstraat en Birrebeekstraat.

De aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in de vallei van de Birrebeek kan de dorpskern van Nieuwenrode vrijwaren van overstromingen.

Het overstromingsgebied ligt ten westen van het centrum van Nieuwenrode tussen de Birrebeek en de Grote Heidebeek en wordt stroomopwaarts begrensd door het Velaartbos. Het overstroombare

gebied bevindt zich hoofdzakelijk tussenbeide waterlopen en deels op de rechterover van de Grote Heidebeek. Dit overstromingsgebied heeft een maximale bergingscapaciteit 60.000 m³.

Het gecontroleerd overstromingsgebied wordt bekomen door de aanleg van een nieuwe dijk met een totale lengte van 1.300 meter.

Verder worden volgende werken uitgevoerd: 

 • Een gedeeltelijke verlegging van de beekloop van de Grote Heidebeek in de beoogde retentiezone en dit over een lengte van 180 m direct stroomafwaarts van de Prinsendreef; de beek wordt binnendijks verlegd. De overwelving van de Grote Heidebeek wordt enkel uitgevoerd om de dijk rondom het GOG te dwarsen en blijft beperkt tot de breedte van de voet van de dijk
 • Er wordt eveneens een gracht buitendijks aangelegd om de afwatering van de percelen die hier ten oosten van liggen te kunnen garanderen
 • Twee afstroomvoorzieningen in de Birrebeek en de Grote Heidebeek, bestaande uit een automatische klepstuw in de Birrebeek en een schuif in de Grote Heidebeek
 • Een koppeling tussen de beeklopen in de retentiezone, waarmee overtollig water uit de Grote Heidebeek richting Birrebeek gestuurd kan worden
 • Een tweede koppeling tussen de beeklopen stroomafwaarts van de klepstuw, waarmee het afstromende water ook weer richting Grote Heidebeek gestuurd kan worden
 • Een toegangsweg vanaf de Meiselaan tot de dijk met klepstuw
 • Ruimingswerken aan beide waterlopen.
Tags: 

Pagina's