Gedeputeerde Vlaams-Brabant

posticon Opening van de Ons-campus in Bilzen

Posted on vr, 01/15/2016 - 00:00 by Monique Swinnen

Ons, dat zijn in Limburg
                            KVLV, Vrouwen met vaart, onze vrouwen organisatie,

            Landelijke Thuiszorg en Kraamzorg Landelijke Thuiszorg

        Landelijke Kinderopvang en Stekelbees

        Puuur, ons dienstenchequebedrijf

        En Ons Zorgnetwerk, Zorg.Saam, Steunpunt Groene Zorg, en Ons Praktijkatelier.
 

Ons kiest ervoor om DICHTBIJ de mensen te staan. 
Onthaalouders vangen kindjes op bij hen thuis, onze verzorgenden gaan aan huis zorg bieden, onze huishoudhulpen poetsen het huis van de mensen enz.
Ze zijn onzichtbaar maar wel onmisbaar!  

Samen zijn we in Limburg met 1800 werknemers op een totaal van meer dan 8000 voor heel Vlaanderen. 
Ook al zullen we hier in Bilzen op kantoor ‘slechts’ 45 personeelsleden huisvesten  (  Dat zijn de leidinggevenden die de werking organiseren) zijn we een grote werkgever en als werkgever hebben we ook een belangrijke opdracht. Een opdracht die kort omschreven is in onze merkwaarden:

 • Warme zorg voor onze cliënten én ons personeel,
 • Eigenkracht , ieder mens heeft in zichzelf een eigen kracht!  Hij is autonoom en dat willen we volledig tot zijn recht laten komen
 • Doorgaan en groeien : wij zijn een belangrijke speler in onze werkdomeinen en dat willen we blijven. Daar waar mogelijk ook groeien!
 • En ten slotte willen we ‘samen zijn  in verscheidenheid’ zijn: dat beteken dat we aandacht hebben voor iedereen, onafhankelijk van afkomst of andere achtergrond.  

En dat allemaal overgieten we  met dikke laag ‘duurzaamheid’.  We zijn geen hoogvliegers, geen hype, we zijn blijvers!  We zijn in bijna ieder kerkdorp aanwezig en proberen vandaar uit in te spelen op de noden van het platteland.  Want daar liggen onze roots.

Wij bouwen niet in Hasselt maar in een kleine meer landelijke stad: Bilzen.  Wij bouwen duurzaam en samen met onze bouwondernemer de Firma Gijbels hopen we hier niet alleen een uitvalsbasis te creëren voor onze organisaties maar ook een warm huis waar iedereen die opzoek is naar dienstverlening in de zorg of ontmoeting welkom is!

Tags: 

posticon Kinderdagverblijf Beigem verwelkomt 9 extra kindjes

Posted on wo, 01/13/2016 - 00:00 by Monique Swinnen

Het kinderdagverblijf Stekelbees in Beigem breidde vanaf januari uit met 9 nieuwe plaatsen. 

Uitbreiding naar 23 voltijdse plaatsen 

Het kinderdagverblijf Stekelbees is een vaste waarde in Beigem. Vier jaar geleden op 1 september 2011 opende het kinderdagverblijf Stekelbees zijn deuren in de pastorie van Beigem. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de gemeente, het OCMW van Grimbergen en de Abdijgemeenschap van Grimbergen. Tot voor kort beschikte Stekelbees over 14 opvangplaatsen op het gelijkvloers van de pastorie van Beigem. 

Sinds 2013 droomden we van extra plaatsen op de eerste verdieping van de pastorie. Het OCMW bracht alle partijen terug samen. Een akkoord om bijkomende plaatsen aan te vragen was snel gesloten, de Abdijgemeenschap was bereid om ook de eerste verdieping van de pastorie af te staan. 

Het OCMW bood de vzw Stekelbees de nodige ondersteuning om bij Kind en Gezin het dossier rond te krijgen voor bijkomende kinderopvangplaatsen en zorgt verder voor de juridische ondersteuning bij de opmaak van contracten e.d. 

Kind en Gezin gaf groen licht voor 9 extra plaatsen. 

Uitbouw van een warm kinderdagverblijf 

Op 27 juli 2015 werd volop gestart met de aanpassingswerken. Nieuwe ramen, een noodtrap, nieuwe vloerbekleding, fris geschilderde muren en nog een batterij aan andere werken. 

De technische dienst van de gemeente Grimbergen werkte met man en macht om de eerste verdieping om te toveren tot een warm kinderdagverblijf. De vzw Stekelbees financierde de materiaalkosten. 

Op 4 januari 2016 konden men de eerste nieuwe kindjes verwelkomen. Via het kinderdagverblijf Stekelbees kunnen we hier nu 30 kindjes een warme opvangplaats bieden.

posticon Kraamzorg in de kijker

Posted on vr, 01/08/2016 - 13:27 by Monique Swinnen

Landelijke Thuiszorg zet kraamzorg in de kijker

Mama’s die zonder complicaties in het ziekenhuis bevallen komen steeds sneller naar huis. Dit is niet enkel een maatschappelijke trend, maar past ook in het huidige ziekenhuisbeleid.

Landelijke Thuiszorg zag in het afgelopen jaar de vraag naar kraamzorg met 15% stijgen. 2.445 tevreden geholpen kraamgezinnen, dat willen we in de kijker plaatsen.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, bracht vrijdag een bezoek aan een jong kraamgezin. „Kraamzorg is een belangrijk onderdeel van het pre- en perinatale zorgaanbod dat we in Vlaanderen uitbouwen. Ik apprecieer dan ook dat aan de deskundigheid van de verzorgenden aandacht wordt besteed“, aldus Jo Vandeurzen.

Ter gelegenheid van dit bezoek vraagt Landelijke Thuiszorg blijvende aandacht voor de noden en wensen van het jonge  gezin, alsook voor groeimogelijkheden voor de kraamzorg aan huis. „Voldoende ondersteuning van jonge gezinnen in de kraamzorgperiode thuis is immers belangrijk zowel voor ouders als kind. Daarom moeten jonge ouders goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden van kraamzorg thuis tijdens en/of na de bevalling én moet er voldoende capaciteit beschikbaar blijven om de toenemende vraag te beantwoorden“.

Moeder Lieve en Minne (3 weken oud) bleven er rustig bij, onder het waakzame oog van de verzorgende.

posticon Platteland plus projecten goedgekeurd

Posted on wo, 01/06/2016 - 10:03 by Monique Swinnen

Vijf Vlaams-Brabantse plattelandsprojecten krijgen via het Platteland Plus programma samen 446.000 euro provinciale en Vlaamse subsidies. Het gaat om projecten in Averbode, Asse, Langdorp, de 5 Demergemeenten, Zuid-Dijleland en de Hagelandse heuvels.

We hechten veel belang aan het behoud en de verdere ontwikkeling van het platteland. Niet alleen landbouw, maar ook recreatie en plattelandstoerisme, handel, historisch erfgoed, cultuur en ecologie zorgen voor  een dynamisch platteland. Het Platteland Plus programma is hiervoor een belangrijke hefboom. 

Volgende plattelandsprojecten krijgen steun van de provincie en Vlaanderen:

 • Abdij Averbode: versterken toeristisch-educatieve plattelandsbeleving Merode door Averbodium vzw
 • Hoeve Heierveld door MPC Sint-Franciscus in Asse
 • Langdorpse babbelzolder door het Hof van Vlaanderen vzw
 • Ontmoet de Demer door Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw
 • Wandelen (net)werkt. Een streekplatform voor toeristische ambassadeurs op het wandelnetwerk Hagelandse Heuvels en Zuid-Dijleland door Toerisme Vlaams-Brabant vzw

Voor de uitleg van de projecten zie lees meer >>> 

Tags: 

posticon Betaalbaar wonen in Aarschot

Posted on ma, 01/04/2016 - 11:06 by Monique Swinnen

Stad Aarschot en provincie Vlaams-Brabant maken werk van betaalbaar wonen

De stad Aarschot en de provincie Vlaams-Brabant willen werk maken van betaalbaar wonen. Door de omvorming van weekendverblijven en campings tot kleinschalig wonen, slaan ze twee vliegen in een klap. Inwoners die in overtreding woonden, krijgen dankzij hetPRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) 'Weekendverblijven, campings en residentiele woonwagenterreinen' woonzekerheid. Ook voor enkele private woonwagenterreinen waar gezinnen permanent wonen, werd een oplossing gezocht.

Architect Eli Geyzels werkte het concept uit. Hij ontwierp eenvoudige, energiezuinige en comfortabele woonwagens voor de stad met een oppervlakte van circa 36 m2. De woonwagens zijn perfect geisoleerd en worden verwarmd met een warmtepomp. Momenteel zijn twee van deze wagens al gerealiseerd en verhuurd. De provincie ondersteunt dit project en kende hiervoor een subsidie van 75.000 euro toe. De vijf huurwoongelegenheden voldoen aan de definitie van het provinciale subsidiereglement.

posticon Vlaanderen en Nederland werken samen

Posted on ma, 01/04/2016 - 10:27 by Monique Swinnen

Zonnepanelen integreren in de omgeving

Vlamingen en Nederlanders hebben de voorbije jaren massaal zonnecellen (PV) geïnstalleerd. Deze zonnepanelen zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld, al worden ze niet door iedereen even aantrekkelijk gevonden. 

Het project ‘PV op maat’ speelt daarop in en wil zonnepanelen efficiënter en meer op maat integreren in woningen en gebouwen. Zonnecelmaterialen met een dunne film bieden mogelijkheden op vlak van afmeting, vorm, kleur en elektrische eigenschappen om PV kostenefficiënt en esthetisch in bouwproducten te integreren. Er is hiernaar veel vraag van bouwondernemingen.
IMEC, KU Leuven en Vlaams-Brabantse bouwbedrijven spelen een belangrijke rol in ‘PV op maat’.

Het project krijgt een subsidie van 3.150.000 euro vanuit het Europese Interreg-programma.

Groene inrichting van bedrijven

Heel wat bedrijven willen graag hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren. Zij missen echter de nodige kennis en ondersteuning. ‘2B Connect speelt hier ten volle op in.

In Vlaams-Brabant worden demonstratieprojecten uitgevoerd in Tienen (herinrichting natuurelementen op de Feed Food Health Campus) en in Aarschot (leggen van verbinding tussen het bedrijventerrein Nieuwland en park Elzenhof).  De Vlaams-Brabantse partners in dit project zijn de POM, de stad Aarschot en Regionaal Landschap Noord-Hageland.

Het project krijgt een subsidie van 3.012.582,69 euro vanuit het Europese Interreg-programma.

Meer bijen  voor pittig fruit

De populatie van bijen gaat sterk achteruit. Vlaanderen en Nederland beleven een ‘bestuivingscrisis’ die grote ecologische en economische gevolgen heeft. De teelt van appels, peren en kersen is immers erg afhankelijk van bestuiving. 

Het project ‘Meer natuur voor pittig fruit’, dat getrokken wordt door de regionaal landschappen Zuid-en Noord-Hageland, spoort fruittelers aan om op een natuurlijke manier aan tuinbeheer te doen waardoor er een omgeving gecreëerd wordt die bijen aantrekt.

Dit natuurlijk tuinbeheer, dat de nieuwste Vlaamse en Nederlandse kennis samenbrengt, zal de sterfte van de honingbij tegengaan. Het biedt daarnaast kansen voor plaagbestrijding met minder inzet van chemicaliën. 

In Vlaams-Brabant focust dit project op het fruitgebied Zuid-Hageland  en op de fruitgaarden in Noord-Hageland.  

Het project krijgt een subsidie van 649.563,52 euro vanuit het Europese Interreg-programma.

Meer infowww.grensregio.eu

Tags: 

posticon Opening Jeugdhuis "DE ARK"

Posted on ma, 01/04/2016 - 10:14 by Monique Swinnen

Waar is de tijd dat jeugdverenigingen samen kwamen in een betonnenplaten chalet, onder een golfplaten dak of zoals in Waanrode een houten werfkeet. Toch staan er in het Hageland nog vele van deze onveilige en niet te verwarmen constructies, maar in Waanrode vandaag niet meer!

Dank aan de oudleiding, vrienden en het gemeentebestuur die dit project mee gedragen hebben. Vanuit de Leader Hageland middelen hebben we een mooie subsidie van 76.000 € kunnen geven aan deze KLJ.

posticon 714.532 euro voor personen met een handicap

Posted on di, 12/22/2015 - 15:26 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant investeerde dit jaar 714.532,63 euro in infrastructuurwerken en/of uitrustingskosten van voorzieningen en diensten voor opvang en ondersteuning van personen met een handicap. Zo kregen 18 projecten uit Aarschot, Asse, Bierbeek, Diest, Haacht, Huldenberg, Leuven, Roosdaal, Rotselaar, Tielt-Winge en Tienen deze steun.

Om personen met een handicap toegang te geven tot kwaliteitsvolle zorg- en woonondersteuning is het belangrijk dat het aanbod voldoende gespreid is en voldoet aan de noden. Maar de bouw of verbouwing van een voorziening zorgt voor heel wat kosten.

‘Bed, Bad, Brood’ volstaat niet voor mensen met een handicap. Zij hebben evenveel recht op een warme omgeving, op een beetje plezier, op activiteiten, op afwisseling. Daarom ijveren we voor een uitgebreider en gespreid aanbod  zodat mensen met een handicap dicht bij huis ondersteuning kunnen vinden die aangepast is aan hun vraag.
De prijzen van grond en immobiliën zijn duur. Dit maakt het voor initiatiefnemers moeilijk om een werking op te starten of uit te bouwen. Om  ze te stimuleren om toch de stap te zetten, steunt de provincie Vlaams-Brabant met investeringssubsidies en een eenmalige subsidie van 30.000 euro voor voorzieningen die een aanbod realiseren op een nieuwe locatie.

Overzicht gesubsidieerde projecten: 

 • Huis in de Stad in Tienen kreeg 25.042,14 euro voor de renovatie van het dagbestedingstehuis
 • Centrum Ganspoel in Huldenberg ontving 30.000 euro impulssubsidie en 18.000 euro voor een nieuwbouwwoning in Tervuren voor 8 schoolgaande kinderen met een visuele en of visueel meervoudige berperking 
 • Het Consultatiebureau voor Arbeid en Zorg in Leuven biedt ondersteuning aan personen met een vermoeden van een arbeidshandicap. Zij ontvingen een subsidie van 5.484,39 euro voor de uitrusting van hun secretariaat;
 • Begeleid Wonen in Leuven kreeg 1.745,30 euro voor de inrichting van haar secretariaat. Zij bieden begeleiding voor volwassen personen met een (vermoeden van) handicap die zelfstandig willen wonen.  ....

Pagina's