Gedeputeerde Vlaams-Brabant

posticon Opening OC 't Molenhuis

Posted on zo, 10/11/2015 - 00:00 by Monique Swinnen

Het vernieuwde ontmoetingscentrum Molenhuis in Molenstede werd feestelijke geopend. André Gijbels ontvangt de sleutel van deze prachtige gerenoveerde zalen en keuken.

Vanuit de Europeese Plattelandsmiddelen werd 84.000 euro geïnvesteerd. Schepen Gaby Feyaerts mag fier zijn op het resultaat. 

Tags: 

posticon Damiaan - eerste ereburger

Posted on zo, 10/11/2015 - 00:00 by Monique Swinnen

Damiaan is eerste ereburger van Tremelo.

Het gemeentebestuur van Tremelo heeft Pater Damiaan als eerste ereburger gehuldigd. Na de huldiging trokt een feestelijke Damiaanstoet van Tremelo naar Ninde waar symbolisch de eerste steen werd gelegd van het nieuwe damiaanmuseum.

Tags: 

posticon 20 jaar WIGWAM

Posted on zo, 10/11/2015 - 00:00 by Monique Swinnen

20 JAAR WIGWAMTijdens het feest wordt het nieuwe Wigwam-boekenpakket - gecreëerd in samenwerking met Kind en Gezin, UGent, Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven, het Huis van het Kind Leuven en de provincie Vlaams-Brabant - voorgesteld: een kinderboekje “Feest je met ons mee?” met feesten van over de hele wereld, samen met een informatief boekje over de Wigwam-werking.

Tags: 

posticon Erosie in Dilbeek aangepakt

Posted on vr, 10/09/2015 - 00:00 by Monique Swinnen

Provincie pakt erosie in Dilbeek aan.

 
De provincie Vlaams-Brabant gaat op drie plaatsen in Dilbeek werken uitvoeren die de schadelijke gevolgen van erosie moeten beperken. Ze heeft deze maatregelen ontworpen en subsidieert ook de werken die een eind moeten maken aan de geregeld terugkerende water- en modderoverlast langs de Bullenbergstraat en langs de west- en oostkant van de Rodenberg.

Erosiebestrijding heeft in onze provincie, met zijn hellende akkers, een hoge prioriteit. Samen met de gemeente en de landbouwers heeft de provinciale erosiecoördinator in Dilbeek eerder al een aantal maatregelen verwezenlijkt. De werken die nu op het programma staan zijn de volgende stap, maar daarna volgen er nog.
 
Langs de Bullenbergstraat, nabij de Schapenstraat, komt er een erosiepoel met een aarden dam en grasbufferstrook.
Aan de oostkant van de Rodenberg zullen twee aarden dammen, een erosiepoel, twee grasbuffer-stroken en een gracht de Reinaertwijk, en in het bijzonder de parking ter hoogte van de Cantecleer-straat, vrij van modder houden.
Water en modder die langs de westkant van de Rodenberg afstromen, worden hoger op de helling opgevangen met een grasstrook, een houtkant en een houthakseldam.
 
De totale kostprijs van de werken en grondinnemingen van deze drie projecten ligt boven de 100.000 euro. Omdat de knelpunten opgenomen zijn in het goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdingsplan van Dilbeek , komen de werken in aanmerking voor subsidie.
           
Wij willen op vijf jaar tijd de grootste erosieproblemen in onze provincie oplossen. Wij rekenen daarvoor op de medewerking van gemeentebesturen en landbouwers, en stellen zelf alles in het werk om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. Wij verlichten de financiële lasten met onze subsidies, en onze drie erosiecoördinatoren zetten zich ervoor in dat alle procedures vlot en correct verlopen.

Tags: 

posticon 575.368 euro voor bijzondere jeugdbijstand

Posted on wo, 10/07/2015 - 00:00 by Monique Swinnen

De sector van de bijzondere jeugdbijstand kent de grootste achterstand en kampt met plaats tekort, een gebrekkige infrastructuur, maar ook met te weinig diensten die de jeugdhulpverlening kunnen opnemen. 

Door financiële steun te bieden aan deze sector willen we de hulpverlening voor jongeren die zich in een complexe leefsituatie zitten verder helpen uitbouwen. Zulke initiatieven zijn broodnodig om kwetsbare jongeren te helpen groeien in een veilige omgeving en hen een kans te geven in onze samenleving.

Tags: 

posticon Het grondwitloof komt eraan

Posted on za, 10/03/2015 - 00:00 by Monique Swinnen

Grondwitloof van oudsher een typisch Vlaamse seizoensgroente.  Deze delicatesse die anno 2015 nog aangeboden wordt door een 150-tal grondwitlooftelers in Vlaanderen, wordt door menig consument gesmaakt van september tot eind mei. Asse behoort tot één van de pioniersgemeenten rond Brussel waar het Brussels grondwitloof als lekkernij ambachtelijk geteeld wordt. Om de trouwe en nieuwe consumenten attent te maken op de start van het Brussels grondwitloofseizoen, organiseert Asse samen met de vzw Brussels Grondwitloof de vierde editie van de  officiële opening van het grondwitloofseizoen.

Tags: 

posticon 1.000ste woning voor sociale verhuurkantoren

Posted on do, 10/01/2015 - 00:00 by Monique Swinnen

1.000ste woning voor sociale verhuurkantoren in Vlaams-Brabant. 15 jaar provinciale inzet voor betaalbaar wonen

 
De provincie Vlaams-Brabant steunt sociale verhuurkantoren (SVK) die private woningen inhuren en verhuren aan sociale voorwaarden. De 1.000ste huurwoning kwam onlangs in het beheer van Vlaams-Brabantse SVK’s. De provincie gaf de voorbije 15 jaar 12.621.748,49 euro subsidies aan deze SVK’s. Ze konden dit geld gebruiken voor de opstart van hun werking, renteloze leningen voor onderhoudswerken en renovatieploegen.

Niet iedereen heeft het geld om een eigen woning te kopen of te huren. Een belangrijk middel om het recht op wonen toch voor iedereen te vrijwaren zijn de sociale huurwoningen. Sociale verhuurkantoren huren woningen op de private huurmarkt en verhuren deze woningen met voldoende kwaliteit aan mensen die het niet zo breed hebben tegen een betaalbare prijs. Daarom ondersteunen wij hun werking al 15 jaar.

Tags: 

posticon Picknick in Harmonie

Posted on zo, 09/27/2015 - 00:00 by Monique Swinnen

De intergemeentelijke Culturele Samenwerking organiseerde, met steun van de provincie Vlaams-Brabant, voor de derde keer de ‘Picknick in Harmonie’. Maar liefst 11 harmonieën en fanfares op en brengen het beste uit hun repertoire, met het kasteel van Horst als decor.

Het grasplein aan het kasteel veranderde in een reuzepicknickplein, met daarnaast een heus kinderdorp. Guido Peers, IGCS-projectleider nodigde iedereen namens het IGCS uit om onder muzikaal intermezzo te komen picknicken. Je mocht zelfs je eigen picknickmand meebrengen, maar wie de MS-liga wou steunen, bestelde een picknickmand met lekkers via www.picknickinharmonie.be . Deze mand kost 6 euro en zit vol lekkers en gezonde dingen.

Tags: 

posticon Erosie Overijse - versterkt oevers IJsse

Posted on do, 09/24/2015 - 00:00 by Monique Swinnen

Provincie pakt erosie in Overijse aan en versterkt oevers IJsse
 
De provincie Vlaams-Brabant werkt, samen met de gemeente Overijse en de landbouwers, aan de bestrijding van de water- en modderoverlast aan de Broensdelle in Overijse. Ook de oevers van de IJsse worden versterkt.

Erosiebestrijding aan de Broensdelle in Overijse
 
De provincie Vlaams-Brabant geeft geld voor de aanleg van een houthakseldam die een eind moet maken aan de geregeld terugkerende water- en modderoverlast ter hoogte van de Broensdelle
 
Erosiebestrijding is belangrijk. Wij zijn blij dat de gemeente Overijse maatregelen neemt en willen graag met financiële steun over de brug komen.
 
Nabij de Broensdelle ligt een groot landbouwgebied met weilanden en akkers. De hellingen maken het gebied gevoelig voor erosie. Dit had tot gevolg dat de Broensdelle al vaak getroffen werd door water- en modderoverlast.
Om de schade door erosie te beperken hadden de landbouwers eerder al beheerovereenkomsten afgesloten. Omdat die maatregelen niet volstaan om het probleem op te lossen, komt er nu bijkomend een houthakseldam.
Die houthakseldam vangt afstromende modderstromen op en werkt als een filter. Zand- en klei-deeltjes blijven achter de dam, terwijl het water vertraagd wegsijpelt.
 
De provincie Vlaams-Brabant kent aan dit project een subsidie van ruim 10.000 euro toe. 
Dit is het eerste erosiebestrijdingsproject dat we in Overijse subsidiëren, maar ondertussen werkt de erosiecoördinator van de provincie al samen met de gemeente aan oplossingen voor andere knelpunten in de gemeente. Wij willen op vijf jaar tijd de grootste erosieproblemen in onze provincie oplossen.
 
 
Versteviging van de oevers van de IJsse in Overijse
 
De provincie Vlaams-Brabant gaat op twee plaatsen de uitgespoelde oevers van de IJsse herstellen.
Als beheerder van waterlopen kijken we geregeld de toestand van de waterlopen na. Tijdens onze inspectieronde van de voorbije maanden stelden we vast dat het talud van de IJsse op twee plaatsen sterk was uitgespoeld.
 
Stroomopwaarts van het centrum van Overijse, ter hoogte van de Hagaardbosweg, dienen beide oevers  over een lengte van 16 meter te worden hersteld. Langs de Dreef, de gewestweg N253, is de oude oeverbescherming met palen en matten langs rechteroever van de waterloop in zeer slechte staat.
Op beide plaatsen komt er een nieuwe oeverbescherming met ruwe steen in combinatie met houten palen en kantplanken.
 
Omdat er ter hoogte van de Dreef een fietspad naast de waterloop ligt, willen we de schade zo snel mogelijk herstellen. Wij hebben hiervoor onmiddellijk 20.500 euro vrijgemaakt en de aannemer, die de gewone onderhoudswerken uitvoert in het zuidelijk deel van het Dijlebekken, opdracht gegeven om de werken uit te voeren.

Tags: 

posticon Minder welzijn in vlabra

Posted on ma, 09/21/2015 - 00:00 by Monique Swinnen

 

Nog steeds minder welzijn in Vlaams-Brabant. Analyse welzijnsaanbod

Het volledige rapport vindt u via www.vlaamsbrabant.be/welopweg

 

Wel op Weg?Heeft een inwoner van Vlaams-Brabant bij tegenslag evenveel kans op goede hulpverlening als elders in Vlaanderen? Is de aangeboden hulp gelijkwaardig in de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Leuven? De provincie Vlaams-Brabant pakt uit met cijfers uit haar nieuwste rapport ‘Wel op weg? Een analyse van het welzijnsaanbod’. 

De belangrijkste cijfers:

  • 8 modules kreeg Vlaams-Brabant er sinds 2012 bij voor de bijzondere jeugdbijstand. De 4 andere provincies samen kregen er…429
  • 7,4 euro subsidie krijgt het CAW Halle-Vilvoorde per inwoner in het werkingsgebied. In Vlaanderen is dat gemiddeld 12,34 euro per inwoner
  • 90% van de toegekende uren gezinszorg worden in het arrondissement Leuven ingevuld. In het arrondissement Halle-Vilvoorde is dat net geen 50%
  • 150 euro subsidie per inwoner van Vlaams-Brabant geeft het VAPH jaarlijks aan de ondersteuning van personen met een handicap. In Vlaanderen is dit gemiddeld bijna 200 euro per inwone

 

Lees meer >>>

Tags: 

Pagina's