Gedeputeerde Vlaams-Brabant

posticon 150.000 euro voor jongeren in bijzondere jeugdbijstand

Posted on do, 11/12/2015 - 11:49 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant geeft aan voorzieningen uit de bijzondere jeugdbijstand in totaal 150.000 euro voor 5 time-outprojecten. Het gaat om De Wissel uit Leuven, Alba uit Herent, Sporen uit Heverlee  en Tonuso uit Anderlecht. Een time-out wordt gevraagd als het gedrag van een jongere in een leefgroep te moeilijk wordt.

Wanneer het gedrag van een jongere in een voorziening voor bijzondere jeugdbijstand ontregelend werkt voor de rest van de groep, is het tijd voor een time-out. Vroeger werden jongeren die storend gedrag vertoonden  als straf een tijdje naar huis gestuurd of overgeplaatst naar een andere voorziening. Gelukkig is daar verandering in gekomen, niet in het minst omdat we verschillende projecten ondersteunen.
 
Een time-out biedt de jongere, zijn leefgenoten en de begeleiders, een afkoelingsperiode. Daarna kan de jongere met een schone lei starten. De begeleiders engageren zich om de begeleiding van deze jongeren verder te zetten.
 
Vanuit de time-out groeiden nieuwe initiatieven. (zie lees meer)

Tags: 

posticon Leraren leren over Europa

Posted on di, 11/03/2015 - 13:38 by Monique Swinnen

Op maandag 9 november organiseert Europe Direct Vlaams-Brabant mee een studiedag over de werking van de Europese Unie. Deze studiedag is voor alle leerkrachten van de derde graad secundair onderwijs en vindt plaats in het Europees Parlement in Brussel.

De vluchtelingenstroom, de aanpak van IS/terrorisme, de financiële crisis in Griekenland… het zijn brandend actuele thema’s voor de Europese Unie. Hoe kunnen leerkrachten hiermee aan de slag in hun klas?

Om leerkrachten van de derde graad secundair onderwijs te helpen bij hun lessen over Europa, bieden de Europe Direct Informatiecentra van  Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen op maandag 9 november een vormingssessie aan in het Europees parlement.

Voor Vlaams-Brabant hebben ruim dertig leerkrachten geschiedenis, cultuurwetenschappen, aardrijkskunde en economie, uit heel de provincie zich ingeschreven voor een veelbelovend programma. Dit initiatief past in het kader van de onderwijswerking van het Informatiebureau van het Europees Parlement. Na een lezing over de Europese actualiteit door Steven Van Hecke, docent vergelijkende en Europese politiek aan de KU Leuven, volgt een debat met Vlaamse Europarlementsleden.

Nadien brengen de leerkrachten een bezoek aan de plenaire vergaderzaal van het Europees Parlement waar ze een toelichting krijgen over de werking van het halfrond. 
Na de lunch kunnen de deelnemers een bezoek brengen aan het Parlamentarium, het bezoekerscentrum van het Europees Parlement, of een workshop volgen over nieuw educatief materiaal.

Tags: 

posticon Nieuw logiesdecreet

Posted on di, 11/03/2015 - 12:04 by Monique Swinnen

Tijdens de commissie Toerisme van het Vlaams Parlement van 27/10 werd het voorstel tot nieuw logiesdecreet goedgekeurd. Dit betekent dat het nieuwe logiesdecreet klaar is om voorgelegd te worden aan het Vlaams Parlement.

Dit decreet voorziet dat elke toeristisch logies moet voldoen aan de basisnormen (o.a. brandveiligheid, verzekeringen,...) en dat erkenning (huidige vergunning) en comfortclassificatie vrijwillig zullen zijn.

Belangrijk is de toevoeging aan het decreetsvoorstel van een verplichte aanmelding door elk toeristisch logies bij Toerisme Vlaanderen. In talrijke gesprekken en contacten met de betrokken instanties heeft Logeren in Vlaanderen hier hard voor geijverd. Het is een wijziging, die voor Logeren in Vlaanderen een minimale vereiste was en die een aantal essentiële voordelen biedt.

Dankzij deze aanmelding zullen de overheden op Vlaams, provinciaal en lokaal vlak alsook Logeren in Vlaanderen een volledig overzicht van de toeristische logiesmarkt hebben. Elke logiesuitbater is meteen gekend door de overheid én door het speelveld, elke logiesuitbater kan hierdoor ook benaderd worden met informatie over de regels en mogelijkheden, en de logiesuitbater in kwestie kan ook gevat worden door een mogelijke controle. Omgekeerd werkt het ook: wie zicht niet registreert, wekt onvermijdelijk de indruk dat hij of zij niet in orde is.

Tags: 

posticon Uitnodiging Inspiratiedag WOI

Posted on di, 11/03/2015 - 11:27 by Monique Swinnen
 
 
WOI in de kijker. Verras je publiek
vrijdag 27 november | Academie Regio Tienen (ART), Tienen

 

© Stadsarchief/HHD Tienen

Organisaties nemen met talrijke initiatieven deel aan de herdenking van de ‘Groote Oorlog’ (2014-2018). De militaire en politieke aspecten van de Eerste Wereldoorlog komen hierbij aan bod. Ook zijn er meer activiteiten die het dagelijkse leven tijdens de bezetting, de voedselsituatie en de ontwikkeling van de landbouw en visserij in woord en beeld brengen. Dit thema biedt een waaier aan leuke mogelijkheden en spreekt zowel jong als oud aan. Het is echter niet evident om altijd het juiste publiekte bereiken, en natuurlijk wil je ook heel wat mensen op jouw activiteit ontvangen.

De Inspiratiedag over landbouw, voeding en Eerste Wereldoorlog staat deze keer in het teken van ontsluiting en beleving. Tijdens deze dag reiken experts tips en hulpmiddelen aan om van jouw WOI-activiteit een succes te maken. Wil je inspiratie opdoen? Enkele organisaties stellen hun prikkelende publieksactiviteit aan jou voor. Bezoek nadien mee de expo’s ‘Boter bij de vis’ en ‘De smaak van de oorlog’ in de Erfgoedsite Tienen, en kom meer te weten over het dagelijkse leven tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Graag verwelkomen we jou op deze Inspiratiedag, een uitgelezen moment om te netwerken en ervaringen en tips uit te wisselen. We richten ons op lokale verenigingen voor jongeren en ouderen, heemkundigen, personen actief in de natuur-, de onderwijs-, de voedings- of de landbouwsector, bibliotheken, musea en andere geïnteresseerden.

Deze Inspiratiedag is een organisatie van CAG, Erfgoedsite Tienen, Departement Landbouw en Visserij, provincie Vlaams-Brabant, Belevingscentrum ’14-’18 Tildonk en de leden van het samenwerkingsverband ‘Boter bij de vis’ (www.boterbijdeviswo1.be).

Praktisch

Vrijdag 27 november 2015

Academie Regio Tienen (ART) | Bachzaal | Grote Markt 3 | 3300 Tienen

Gelieve in te schrijven vóór 23 november via kristel.janssens@cagnet.be.

Tags: 

posticon De Vlaspit krijgt 200.000 euro subsidies

Posted on di, 11/03/2015 - 10:38 by Monique Swinnen

Het sociaal tewerkstellingsinitiatief De Vlaspit kan rekenen op 200.000 euro subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) om de bestaande bedrijfsgebouwen te vernieuwen. Met eigen middelen werd de voorbije maanden ook al een nieuwbouw van 600 vierkante meter opgetrokken. De Vlaspit kampte al langer met plaatsgebrek.

Bron hln: GEERT MERTENS

Nieuwe bedrijfsgebouwen voor De Vlaspit"Na een grondige studie door een architectenbureau is duidelijk geworden dat de bestaande infrastructuur van ons bedrijf, mits verbouwingen, een aanzienlijke plaats- en efficiëntiewinst oplevert", weet medewerkster Gerda Vandijck. Op dit moment kunnen er op de beschikbare oppervlakte van 196 vierkante meter slechts 140 pallets gestapeld worden. "Met de afbraak van de betonnen constructie (een restant van de vroegere parochiezaal, red.) kunnen op dezelfde oppervlakte tot 720 pallets worden gestockeerd", voegt ze eraan toe. "Samen met de nieuwe hal van 600 vierkante meter, die half september in gebruik wordt genomen, is het plaatsgebrek opgelost." Voor de renovatie van het bestaande gedeelte kan het tewerkstellingsinitiatief rekenen op noodzakelijke subsidies van EFRO. De werken zijn zopas gestart. "Zo kregen de gebouwen aan de voorzijde van de Basilieklaan al een grondige reinigingsbeurt en een waterdichte, warmte isolerende beschermlaag", klinkt het.
 

April 2015

"De renovatiewerken duren normaal tot april volgend jaar", weet directeur Monique De Dobbeleer. "Dan zal er een officiële opendeurdag plaatsvinden." De Vlaspit is onderverdeeld in twee vzw's. Met de vzw Sociale Werkplaats worden de bedrijfsactiviteiten 'kaarsen', 'kurk' en 'recyclage' beoefend. Ook het eetcafé en de catering is hieraan gekoppeld. De vzw Opleiding en Werkervaring omvat een groen- en poetsdienst. Verwacht wordt dat de activiteiten van De Vlaspit in de toekomst nog gaan groeien. Bij deze twee vzw's zijn in totaal zo'n honderd mensen aan de slag. "Het gaat om langdurig werklozen of mensen met een lage opleidingsgraad." Na een jaartje kunnen ze doorschuiven naar de reguliere arbeidsmarkt.

Tags: 

posticon 84.000 euro voor Martine Van Camp

Posted on za, 10/31/2015 - 11:12 by Monique Swinnen

Provincie investeert 84.000 euro in Martine Van Camp
De provincie Vlaams-Brabant investeert jaarlijks in infrastructuurwerken en/of uitrustingskosten van voorzieningen en diensten voor opvang en ondersteuning van personen met een handicap. Provincie. Zo ontvangt de vzw Martine Van Camp 30.000 euro voor een huis in Zichem om te bouwen tot 7 studio’s voor meerderjarige personen met een mentale beperking en 54.000 euro voor de renovatie van het hoofdgebouw in Molenstede (Diest).  

Om personen met een handicap toegang te geven tot kwaliteitsvolle zorg- en woonondersteuning is het belangrijk dat het aanbod voldoende gespreid is en dat het aanbod voldoet aan de noden. Maar de bouw of verbouwing van een voorziening zorgt voor heel wat kosten. Om deze organisaties te stimuleren om toch de stap te zetten, steunen we ze met investeringssubsidies en een eenmalige subsidie van 30.000 euro voor voorzieningen die een aanbod realiseren op een nieuwe locatie.

Tags: 

posticon Modernisering bedrijventerrein

Posted on vr, 10/30/2015 - 08:14 by Monique Swinnen

Plan voor modernisering bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven klaar

Het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven is toe aan een modernisering. Er is nogal wat leegstand en de infrastructuur is verouderd. En dat ondanks het feit dat het bedrijventerrein uitstekende troeven heeft door zijn strategische ligging aan het station, de autosnelweg en het centrum van Aarschot. 
De provincie Vlaams-Brabant, de stad Aarschot, de intercommunale Interleuven, VOKA en POM werkten samen met de bedrijven een toekomstvisie uit. 

posticon Reglement sociaal wonen

Posted on ma, 10/26/2015 - 12:17 by Monique Swinnen

Provincie past steun voor sociaal wonen aan. 10 jaar tegemoetkomingen en renteloze leningen
 
De provincie Vlaams-Brabant heeft haar reglement voor de stimulering van sociale woningen via sociale huisvestingsmaatschappijen na 10 jaar werking grondig aangepast. Met het geactualiseerde reglement speelt de provincie in op de noden op het terrein.
Niet iedereen heeft het geld om een eigen woning te kopen of te huren. Bovendien is het in onze provincie ook nog eens moeilijker om een eigen woning te kopen of te huren. Een belangrijk middel om het recht op wonen voor iedereen te vrijwaren in onze dure regio zijn de sociale woningen. De realisatie van kwaliteitsvolle en bijkomende sociale huurwoningen is immers een prioriteit in ons beleid. Sociale huisvestingsmaatschappijen zijn hierin onze partners omdat ze zorgen voor een aanbod aan woningen voor mensen die het niet zo breed hebben.

Tags: 

Pagina's