Gedeputeerde Vlaams-Brabant

U bent hier

posticon Grondwitloof in de kijker.

Posted on di, 01/31/2017 - 10:31 by Monique Swinnen

Vzw Brussel Grondwitloof en Streekproduct zet grondwitloof in de kijker op de Grote Markt te Leuven, de witlooftellers deelde er hun kennis en demonstreerden de groei van witloofzaadje tot krop. 

Tags: 

posticon Hoveniers BOKASHI

Posted on zo, 12/11/2016 - 00:00 by Monique Swinnen

Mario Van Hellemont uit Meensel-Kiezegem en Raf Thomassen uit het Limburgse Nieuwerkerken hebben elkaar als partners gevonden bij een nieuwe vorm van afvalverwerking. Hun onverkoopbaar fruit en tuinafval zijn goed voor de bekroning tot laureaat van de Innovatiecampagne 2016.

Mario Van Hellemont en zijn zakenpartner Raf Thomassen zijn met hun verwerking van afval tot plantenvoeding een van de tien laureaten geworden in de Innovatiecampagne 2016 van het Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland. Ze krijgen een premie van 2.500 euro die kan helpen om hun project te realiseren. Het duo legt zich toe op de productie van Bokashi. Dat is de Japanse term voor volledig gefermenteerd organisch materiaal dat kan gebruikt worden als bodemverbeteraar en meststof in de boomgaarden van Mario en de tuinen van Raf.

Tags: 

posticon Vacature, De Nationale Proeftuin voor Witloof vzw

Posted on wo, 11/30/2016 - 08:00 by Monique Swinnen

Wetenschappelijk coordinator witloofonderzoek voor de Nationale Proeftuin voor Witloof vzw

 

De Nationale Proeftuin voor Witloof vzw (NPW vzw) is het onderzoeks- en voorlichtingscentrum voor de witloofteelt. Er wordt kennis verzameld en ontwikkeld via praktijkgericht onderzoek en dit wordt vertaald en gecommuniceerd naar de witloofsector. De Nationale Proeftuin voor Witloof vzw is gehuisvest in het Proefcentrum Herent. De wetenschappelijk coördinator staat in voor de coördinatie van de proefveldwerking van de vzw Nationale Proeftuin voor Witloof met een team van 5 medewerkers. Meer info: www.proeftuinherent.be

 

Inhoud van de job

Je voert teelttechnisch proefveldonderzoek en projecten rond gewasbescherming en rendabiliteit uit.

Je communiceert de resultaten via de vakpers, nieuwsbrieven en infomomenten. Je bereidt onderzoeksvoorstellen voor op basis van vraag gestuurde input door het technisch comité witloof, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke evoluties in de landbouwsector.

Je bent verantwoordelijk voor het plannen, organiseren, coördineren, controleren, rapporteren en budgetteren van de algemene proefveldwerking en de projecten rond de witloofteelt. Je motiveert de medewerkers en de stakeholders om de vastgelegde doelstellingen te realiseren en je begeleidt de werking van het CVBB (Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting ) in Vlaams-Brabant.

 

Profiel

Opleidingsniveau: master Iandbouwkundig ingenieur, master bio-ingenieur, industrieel ingenieur land- en tuinbouw of gelijkwaardig door ervaring.

Minimum 5 jaar aantoonbare ervaring in de landbouwsector in het algemeen en het praktijkgericht onderzoek in het bijzonder (kennis van de witloofteelt is een pluspunt). Kennis van landbouwonderzoek, meer bepaald proefaanleg, rassenproeven, gewasbescherming, bodem en bemesting, teelttechnieken, statistische verwerking en rapportering van resultaten. Kennis en/of affiniteit met financieel beheer en personeelsmanagement.

 

Aanbod

Tags: 

posticon Oogst eerste zoete aardappel in Vlaams-Brabant

Posted on wo, 11/16/2016 - 12:28 by Monique Swinnen

In Proefcentrum Herent werden dit najaar de eerste zoete aardappelen geoogst. Ondanks zijn naam is de zoete aardappel geen familie van de aardappel. De knollen van de zoete aardappel of bataat zijn langwerpig van vorm, met een witte, rode, oranje of paarse schil. Het vruchtvlees varieert van wit tot oranje en is lichtzoet van smaak. De interesse voor de zoete aardappel is de laatste tijd fors gestegen.

Eerste oogst zoete aardappelen

De interesse voor de zoete aardappel, een zetmeelhoudende knol, is de laatste tijd sterk toegenomen bij consumenten en landbouwers.
Van oorsprong komt de knol uit Zuid-Amerika. Momenteel wordt hij vooral ingevoerd uit de VS, Honduras, Israël, Egypte en Spanje.

In ons Proefcentrum Herent lieten we veldproeven uitvoeren om na te gaan of dit gewas ook in onze regio kan geteeld worden. De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend. Deze proeven kaderen in het onderzoek rond innovatieve teelten waarbij verder ook hennep, miscanthus, quinoa en goudsbloem onder de loep worden genomen.

 

Proefcentrum blijft inzetten op witloof

Proefcentrum Herent blijft verder dé referentie op het vlak van praktijkonderzoek rond witloof. Deze traditioneel Vlaams-Brabantse teelt vormt een unieke uitdaging omdat het eigenlijk over twee teelten gaat: de witloofwortelteelt en de witloofforcerie.

‘Momenteel is de rooi van witloofwortels volop aan de gang. Met deze nieuwe wortels worden onmiddellijk al de eerste rassenproeven opgezet. Verder vormen deze witloofwortels de basis voor alle verdere proeven in 2017’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

Op lange termijn is het voor de witloofsector belangrijk om ook aan verjonging te werken. Zo is er in Herent een nauwe samenwerking met provinciale tuinbouwschool De Wijnpers, waarbij leerlingen uit het 5de secundair het intafelen en oogsten van witloof in de praktijk zetten.

 

1.000 witloofboxen voor scholen

Het blijft ook een uitdaging om witloof in de smaak te laten vallen bij jonge consumenten. De gratis witloofbox, het pakket met alle teeltmateriaal voor witloof,  wordt voor de 7de keer aan scholen uitgedeeld. Deze box zal op 23 november verspreid worden naar de leerlingen van bijna 1000 lagere schoolklassen.

posticon Van alle markten thuis

Posted on vr, 10/28/2016 - 11:14 by Monique Swinnen

Op weg naar een verbrede landbouw?

Provincie Vlaams-Brabant organiseert een inspiratienamiddag ‘Van alle markten thuis’ over multifunctionele landbouw in De Melkerij in Zemst. De bedoeling is om land- en tuinbouwers te informeren over de mogelijkheden van nevenactiviteiten die zorgen voor een leefbaar platteland en een verbinding tussen boer en burger.

Een ijsje op de boerderij, een boerenmarkt, teambuilding tussen de koeien, een time-out voor jongeren of landschapsbeheer door landbouwers. Dit zijn voorbeelden van hoe landbouwers hun ‘reguliere’ werk kunnen verbreden. Deze multifunctionele landbouw wordt meer en meer gezien als een noodzakelijke bedrijfsstrategie voor een bijkomend inkomen.

Om de Vlaams-Brabantse land- en tuinbouwers te informeren en inspireren over multifunctionele landbouw organiseert de provincie Vlaams-Brabant een inspiratienamiddag met beurs.
Tijdens deze infonamiddag komt er een brede waaier aan informatie aan bod en komt de landbouwer in contact met relevante organisaties en hun experts.

Tags: 

posticon Proefcentrum Pamel zoekt partners voor plattelandscentrum

Posted on di, 10/18/2016 - 12:00 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant zoekt partners voor de verdere uitbouw van het Proefcentrum in Pamel. Proefcentrum Pamel is gespecialiseerd in het praktijkgericht onderzoek naar de biologische  teelt van aardbeien en kleinfruit.  De provincie wil het Proefcentrum verder ontwikkelen tot een volwaardig plattelandscentrum.

De provincie Vlaams Brabant is eigenaar en initiatiefnemer  van het Proefcentrum Pamel (Roosdaal). Het Proefcentrum bestaat uit  een aantal dienstgebouwen, ruim 12 ha proefvelden en 5.000 m² serres. Momenteel zijn er een aantal opportuniteiten voor het  gedeeltelijk  medegebruik en de exploitatie van deze gebouwen, (biologische) landbouwgronden en serres.

We blijven graag verder investeren in het praktijkgericht onderzoek, maar wensen tegelijk de werking van het Proefcentrum Pamel te verbreden in samenwerking met een aantal partners die een passie hebben voor landbouw en/of platteland.

Wie ideeën heeft om Proefcentrum Pamel mee te ontwikkelen naar een plattelandscentrum of interesse heeft, mag hiervoor tot en met 30 november contact opnemen met transitiemanager Johan Bellen.

Dit is een eerste brede oproep naar toekomstige partners, maar houdt nog geen concrete engagementen in. Wel zullen we deze voorstellen intern bespreken en kunnen ze zo de toekomstige invulling van de site mee vorm geven. We zoeken in eerste instantie naar voorstellen die bijdragen aan de doelstellingen van Proefcentrum Pamel en deze van de huidige medegebruikers.

Het voorlopige concept van het plattelandscentrum heeft als rode draad het vestigen en faciliteren van landbouwbedrijven en expertise rond biologische en duurzame landbouw, natuur- en landschapsonderhoud.

Op de site kunnen ook praktijkvoorbeelden worden getoond rond biologische tuinbouw, landschaps- en groenonderhoud en inrichting van de publieke ruimte.

Naast demonstratie en praktijkopleiding zouden ook particulieren hier terecht kunnen voor een volkstuin in openlucht of in een serre.

De expertise van het Proefcentrum kan gevaloriseerd worden door startende bedrijven, openbare besturen en particulieren. Bovendien liggen er kansen om Pamel op termijn als energieneutralesite te exploiteren.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/proefcentrumpamel

 
Tags: 

posticon Overvloedige regenval erkend als algemene ramp

Posted on do, 10/13/2016 - 13:18 by Monique Swinnen

De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister-president Geert Bourgeois de overvloedige regenval van 27 mei tot 26 juni in heel Vlaanderen erkend als algemene ramp. Ook de windhoos van 29 en 30 augustus 2015 krijgt die erkenning waardoor de slachtoffers snel in aanmerking kunnen komen voor financiële vergoeding. In totaal werd voor bijna 250 miljoen euro schade gemeld. Na de erkenning hebben slachtoffers, waaronder heel wat landbouwers, drie maanden de tijd om hun dossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds.

De Vlaamse regering heeft de wateroverlast van 27 mei tot 26 juni erkend als algemene ramp. Dat is goed nieuws voor alle getroffen landbouwers, die de geleden schade via het Rampenfonds gedeeltelijk gecompenseerd zien. Intussen hebben ook de gemeentelijke schadecommissies hun huiswerk achter de rug. Elke landbouwer kent het verliespercentage op perceelsniveau dat in aanmerking komt voor een compensatie. Zij hebben nu drie maanden de tijd om hun dossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Behalve de erkenning van de wateroverlast dit jaar en de windhoos vorig jaar, wordt ook de geografische afbakening van de ramp van 5 juni 2015 uitgebreid. Ingelmunster wordt toegevoegd aan de lijst van zwaar getroffen gemeenten, waardoor de inwoners en bedrijven daar een beroep kunnen doen op het Rampenfonds. “Door de erkenning van deze rampen, en de geografische afbakening ervan, zorgt de Vlaamse regering ervoor dat diegenen die getroffen werden snel in aanmerking kunnen komen voor een financiële tegemoetkoming”, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois op VRT.“Voor de wateroverlast van mei-juni 2016, die nu als algemene ramp is erkend, komen alle 308 gemeenten in aanmerking.”

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de erkenning van rampen en de financiële tegemoetkoming ervan. De erkenning gebeurt op basis van adviezen van het KMI, dat in dit geval bevestigde dat de neerslag uitzonderlijk was. Momenteel zijn nog twee andere erkenningsdossiers in voorbereiding: de schade door hagel, windhoos en rukwinden op 23 juni 2016 en de overvloedige regenval op 23 juli 2016.

Tags: 

posticon Officiële opening grondwitloofseizoen

Posted on do, 10/06/2016 - 11:18 by Monique Swinnen

 

 

De VZW Brussels Grondwitloof trapte het nieuwe grondwitloofseizoen af bij de familie Gille uit Tildonk die op hun beurt haar deuren open zette tijdens de jaarlijkse Open Bedrijvendag.

In samenwerking met de VZW Brussels Grondwitloof, gemeente Haacht en VOKA Open Bedrijvendag verwelkomde de familie Gille iedereen die iets meer wou te weten komen over het telen van Brussels grondwitloof. Het telen van grondwitloof behoort immers tot ons Vlaams immaterieel erfgoed en is herkenbaar in de winkelrekken aan het Europees label of streeklabel. Het is een lekkernij van september tot mei, die als het ware op diverse manieren bereid kan worden. Wist je trouwens dat er zelfs al witloofbier, witloofijs en witloofjenever op de markt is?

Tags: 

posticon Dag van de Landbouw

Posted on di, 09/20/2016 - 13:59 by Monique Swinnen

Zondag 18 september organiseerde Boerenbond en Landelijke Gilden weer de Dag van de Landbouw. 45 bedrijfsleiders gunnen je dan, samen met hun familie, graag een blik op hun werk, producten en het leven op deze land- en tuinbouwbedrijven. Het thema dit jaar is "Het begint bij ons".

Tags: 

posticon Openvelddag PAC te Herent

Posted on ma, 09/12/2016 - 10:22 by Monique Swinnen

Het proefcentrum Herent stelt tijdens deze openvelddag zijn proefwerking non en new food voor. Ze tonden hun proefvelden met hennep, zoete aardappel, miscanthus, quinoa en goudsbloem. Samen met de partners verduidelijken ze welke vragen ze proberen te beantwoorden met onze proefveldwerking. De focus van deze openvelddag lag op de goudsbloem als beloftevolle nieuwe teelt. Ze zoomen in op de toepassingsmogelijkheden van de bloemolie in cosmetica en farmacie en de zaadolie als innovatieve, bio-gebasseerde grondstof in de verfindustrie. 

Tags: 

Pagina's