Gedeputeerde Vlaams-Brabant

U bent hier

posticon 10.000 euro voor restauratie van serre Hoeilaart

Posted on wo, 07/06/2016 - 09:55 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant investeert 10.140 euro in de restauratie van een serre nr. 9 op Kelleveld  in Hoeilaart. Dit is één van de vijf 360° erfgoedprojecten die deze subsidie krijgt.

In de Ijsevallei teelt men al 150 jaar druiven.  Overijse en Hoeilaart hadden samen meer dan 30.000 serres. Momenteel zijn er nog slechts een 3.000 bewaard. De meeste, in ongebruik geraakte serres, verdwijnen zienderogen. 

Serre nr. 9 op het Kelleveld in Hoeilaart wil men om cultuurhistorische redenen absoluut bewaren.

posticon Boeren op een Kruispunt. Hulp voor boeren in nood

Posted on vr, 07/01/2016 - 20:22 by Monique Swinnen

Landbouwers met financiële, administratieve en psychosociale problemen kunnen voor advies terecht bij Boeren op een Kruispunt vzw. 2.800 Vlaams-Brabantse landbouwers deden een beroep op deze hulp.

Steeds meer landbouwers komen door de groeiende internationale concurrentie, de afbouw van de Europese subsidies en de snel wijzigende en toenemende reglementering in nood.

Bedrijven kunnen deze trends om diverse redenen vaak niet volgen. Bovendien hebben bedrijven met ernstige problemen soms niet de kracht om zelf een oplossing te zoeken voor hun probleem. Toch is het belangrijk om boeren in deze context te helpen.

Daarom heeft de Vlaamse overheid het project’ Boeren op een Kruispunt vzw’ opgezet. Boeren op een Kruispunt werd opgericht door de landbouworganisaties Boerenbond, KVLV-Agra en het ABS, met de steun van Cera Coöperatie. 

Bedrijven die 'niet meer mee kunnen' en bedrijfstechnisch of psychosociaal in de put geraken, kunnen beroep doen op de vertrouwenspersonen van Boeren op een Kruispunt. Deze vertrouwenspersonen hebben ervaring én omkadering om deze landbouwers te helpen. De medewerkers van Boeren op een Kruispunt luisteren en proberen te begrijpen om zo de juiste hulp en ondersteuning te bieden.

Als provincie ondersteunen we de werking van Boeren op een Kruispunt met een subsidie van 10.000 euro. Met deze steun kan de vzw boeren in nood psychosociale hulp geven, de vrijwilligers die boeren bijstaan ondersteunen en opleidingen organiseren.

In totaal kreeg Boeren op een Kruispunt (in 2014) vragen van 23.859 landbouwers, waaronder 2.800 uit Vlaams-Brabant. Deze vragen kwamen uit bijna alle gemeenten van de provincie. 

De vrijwilligers van Boeren op een Kruispunt bieden een luisterend oor aan de landbouwers in nood, kunnen bemiddelen in conflicten, orde brengen in de administratie van een landbouwbedrijf, een kasplanning maken, sociale rechten activeren, vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen en bedelen uit de voedselbank.

Meer info: www.boerenopeenkruispunt.be

Tags: 

posticon Aarschot Bebloemd 100 jaar

Posted on di, 06/28/2016 - 00:00 by Monique Swinnen

Honderste verjaardag van 'Aarschot Bebloemd'

Op zondag 26 juni 2016 vierde ‘Aarschot Bebloemd’ haar honderdste verjaardag. Aarschot Bebloemd is een vereniging die zich focust op tuinen en tuinbouw. Het lijdt geen twijfel dat zij in hun honderdjarig bestaan een rijke geschiedenis hebben opgebouwd. 

We vinden het bewonderenswaardig dat een vereniging die in oorlogstijd noodzakelijk was, haar plaats in de huidige maatschappij heeft kunnen vinden en blijft waarmaken. Ik zou dan ook alle leden en vrijwilligers van harte willen feliciteren met deze verjaardag.

Opstart in volle oorlogstijd 

In 1916 startten twee Aarschottenaren met een afdeling van ’t Werk van den Akker in Aarschot. ‘t Werk van den Akker en den Haard was de koepelorganisatie achter de meeste volkstuinen in België. De Eerste Wereldoorlog woedde hevig, de mensen leden honger. De bedoeling was om de kleine man een stukje grond te bieden waarop hij kon voorzien in zijn eigen levensbehoeften. De Commissie van Openbare Onderstand stelde gronden en plantgoed ter beschikking tegen spotprijzen. De bewerkers van de grond kregen de opbrengsten en oogsten. 

Aarschot Bebloemd 

In 1949 werd de vereniging omgedoopt tot ‘Aarschot Bebloemd’. De interesse voor de vereniging nam snel toe: het ledenaantal steeg van 40 naar 150 leden. De vereniging houdt zich vandaag vooral bezig met tuinen en tuinbouw. Maandelijks richt de vereniging een bijeenkomst in over allerlei tuingerelateerde onderwerpen. Ook organiseert de vereniging voordrachten en workshops die steevast veel volk lokken. Aarschot Bebloemd trekt er jaarlijks op uit voor bezoeken aan tentoonstellingen en prachtige tuinen in België, Nederland en Duitsland.

Tags: 

posticon Mobiele infoborden

Posted on wo, 06/01/2016 - 10:13 by Monique Swinnen

Langs de akkers en landbouwbedrijven in Asse prijken nu mobiele borden. Deze borden vertellen de voorbijgangers over de land- en tuinbouw in de regio.

Bedrijfsgilde Asse plaatst binnenkort mobiele borden langs akkers en landbouwbedrijven van haar leden.

Voor dit project krijgt de Bedrijfsgilde van Asse 2.500 euro van de Provinciale Landbouwkamer van Vlaams-Braban. De Provinciale Landbouwkamer zet graag in op het verbeteren van het imago van land- en tuinbouw. Door infoborden over de verschillende teelten, zoals aardappelen, graan, prei, witloof, varkens, fruitteelt, melk- en vleesvee, komen voorbijgangers meer te weten over deze land- en tuinbouw.

posticon zon. 8 mei Dag van de aardbei

Posted on wo, 05/04/2016 - 14:41 by Monique Swinnen

Op zondag 8 mei vindt van 11 tot 18 uur de Dag van de Aardbei en de Begijnhoffeesten plaats in het Begijnhof van Diest. De aardbeientelers stellen voor de 61ste keer de mooiste exemplaren van deze rode vrucht voor aan de bezoekers.
Op het programma staan animatie, proeverijen, demonstraties en rondleidingen in het teken van de aardbei.

Om de consument kennis te laten maken met alle aspecten van de aardbeien organiseren we jaarlijks een Dag van de Aardbei. Het evenement vindt plaats bij het begin van het aardbeienseizoen. Tijdens deze  staat de promotie van de Vlaamse aardbei centraal. Uiteraard besteden we ook aandacht  aan aardbeien als Vlaams-Brabant streekproduct.

Op zondag 8 mei om 13.30 uur vindt de prijsuitreiking van de aardbeiententoonstelling plaats. Gedeputeerde Monique Swinnen en Etienne Elpers, voorzitter van het Koninklijk Nationaal Verbond van Aardbeientelers maken de winnaar bekend. De winnaar is de teler met de beste aardbeien. Deze aardbeien worden door een jury gekeurd op basis van hun kleur, dikte, vorm, gezondheid en presentatie.

Tags: 

posticon Vlaams-Brabant zaait 60 hectare bloemen

Posted on do, 04/14/2016 - 11:41 by Monique Swinnen

37 Vlaams-Brabantse gemeenten verdelen gratis 15.000 zakjes met bloemenzaad. Met dit zaad kunnen de Vlaams-Brabanders een bloemenakker aanleggen en zo mee helpen aan het overleven van de bij in onze regio.

Om (honing)bijen in stand te houden zijn bloemen nodig, veel bloemen. In onze verstedelijkte omgeving en strakke tuinen komen die steeds minder voor. Stuifmeelrijke bloemen zijn immers de ideale maaltijd voor bijen. Wie een bloemenakker zaait kan zelf genieten van kleurrijke bloemenpracht en helpt hiermee de bijen overleven.

De bij is de belangrijkste natuurlijke bestuiver van fruit, tuinbouwgewassen en wilde planten. In de loop van de voorbije jaren luidde de alarmklok over de afname van de bijenpopulatie alsmaar luider. 

Dit is een verhaal van verlies voor land- en tuinbouw én biodiversiteit. Om honingbijen in stand te houden zijn grote gevarieerde oppervlakten bloemrijke vegetaties noodzakelijk met een aanbod aan voedselrijk stuifmeel door het ganse jaar. Via samenaankoop konden Vlaams-Brabantse gemeentes bloemenzaad bestellen en een eigen gemeentelijke verdeelactie organiseren.

37 gemeenten, 5 Regionale Landschappen en de imkers in Vlaams-Brabant gaan de komende periode zakjes verdelen. 

Wie zo’n zakje wil kan op www.vlaamsbrabant.be/bloemenakker nagaan of zijn/haar gemeente bloemenzaad verdeelt en hoe men dit kan bekomen. 

De verpakking bevat  20 gram zaden voor bloemen zoals klaprozen, korenbloemen, boekweit, dille of koriander. Dat is voldoende voor het inzaaien van 40m².  Bij het zakje hoort een brochure met uitleg over het zaaien, onderhoud en de bijen.

Meer infowww.vlaamsbrabant.be/bloemenakker

Tags: 

posticon Australiërs zijn zeker dat appel eten langer doet leven

Posted on wo, 04/13/2016 - 15:51 by Monique Swinnen

 

Iedereen kent het gezegde ‘An apple a day keeps the doctor away’. In Australië namen wetenschappers de proef op de som en het blijkt effectief zo te zijn. De universiteit van West-Australië screende meer dan duizend vrouwen van 70 tot 85 jaar oud. Proefpersonen die dagelijks meer dan 100 gram appel eten – ongeveer het gewicht van één exemplaar – hebben een hogere levensverwachting dan degenen die op jaarbasis niet meer dan 15 appels eten. Het risico op een vroegtijdige dood verkleint met maar liefst 35 procent. In Australië is al veel onderzoek verricht naar de antioxiderende werking van flavonoïden in appels, waarbij men graag in de verf zet dat de eigen Pink Lady hoog scoort. Hun landbouwministerie bundelde alle bevindingen en het zijn heus niet alleen de Australiërs die een verband vinden. (bron: Vilt)

Tags: 

posticon Open Energiedag

Posted on do, 03/10/2016 - 13:48 by Monique Swinnen

Kennismaken met innovatieve energietechnieken bij land- en tuinbouwers. Open Energiedag op 11 maart

 

Op vrijdag 11 maart kan elke land- of tuinbouwer kennismaken met innovatieve energietechnieken bij bedrijven en praktijkcentra in de buurt. Meer dan 20 bedrijven en praktijkcentra in de sectoren varkens, melkvee, pluimvee, sierteelt, glastuinbouw, akkerbouw en witloof nemen deel aan de Open Energiedag. Er worden op elk bedrijf rondleidingen voorzien. Ook de Nationale Proeftuin voor Witloof uit Herent en een aantal Vlaams-Brabantse landbouwers uit Asse, Bierbeek en Merchtem doen mee.

 

Net als in de andere sectoren is en blijft innovatie in land- en tuinbouw zeer belangrijk om de toekomst te verzekeren. Met de doelstellingen voor hernieuwbare energie voor ogen is innovatie op vlak van energiebesparing en hernieuwbare energieproductie ook in die sector onmisbaar. Zeker als onze provincie tegen 2040 klimaatneutraal wil worden. Daarnaast dwingt de stijgende energiefactuur land- en tuinbouwers om na te denken over de manier waarop ze energie inzetten op hun bedrijf.

Sommige innovatieve technieken bewezen ondertussen hun doeltreffendheid. Andere werden zeer recent ontwikkeld. Daarvoor zal de toekomst moeten uitwijzen wat de mogelijkheden zijn. Redenen genoeg om de verschillende technologieën eens in de praktijk te gaan bekijken.

Ook land- en tuinbouwers uit Vlaams-Brabant open hun deuren op 11 maart

Tags: 

posticon Energiecafé:

Posted on di, 02/23/2016 - 14:39 by Monique Swinnen

 

Energiecafé: alternatieve verwarmingssystemen in de witloofteelt

Voor de verwarming bij de teelt van witloof (hydro- en grondteelt) wordt momenteel vooral gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Hiervoor komen ook verschillende alternatieve verwarmingssystemen in aanmerking. Enkele voorbeelden hiervan zijn warmtepompen, verbranding van miscanthus en hout.

Tijdens het energiecafé worden de werking van de verschillende systemen en de mogelijke toepassingen op witloofbedrijven toegelicht. Daarnaast komen ook de financiële rendabiliteit, premies en subsidies aan bod. Leveranciers van de voorgestelde systemen krijgen de mogelijkheid om hun materiaal voor te stellen.

Woensdag 16 maart 2016 vanaf 18.30 uur

  • Witloofbedrijf Eddy Crispel
    Herdeweg 35 - 1602 Vlezenbeek
  • Inschrijven is verplicht via:
    jasper.somers@vlaamsbrabant.be
    of tel. 016-21 37 51
  • Deelname is gratis

Opgelet de plaatsen zijn beperkt! Dus snel reageren is de boodschap!

Tags: 

posticon Landbouwloket Zemst

Posted on do, 01/28/2016 - 14:23 by Monique Swinnen

Officiële start van het gemeentelijke landbouwloket in Zemst.

Vanaf 1 januari 2016 is de dienst landbouw van Zemst gestart met een landbouwloket door de toenemende nood aan gemeentelijke ondersteuning voor land- en tuinbouwers en op de groeiende maatschappelijke  ondersteuning voor de moderne landbouw in al zijn aspecten.

Pagina's